Rozpoczęła się rekrutacja do szkół

W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bialski trwa rekrutacja na rok szkolny 2015/2016. Termin składania wniosków upływa w dniu 5 czerwca br. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia, tj. kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego należny złożyć do dnia 30 czerwca br. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do szkól nastąpi w dniu 2 lipca br., natomiast ostateczne wyniki zostaną ogłoszone w dniu 8 lipca br. Po tym czasie, w szkołach w których pozostaną wolne miejsca zostanie uruchomiony dodatkowy nabór.

Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bialski. Zapraszamy do zapoznania się z nią i skorzystania.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy w Terespolu młodzież uczęszczająca do liceum ogólnokształcącego będzie miała możliwość wyboru klasy z n/w przedmiotami w zakresie rozszerzonym:
a) język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski,
b) matematyka, chemia, biologia, geografia,
c) służba graniczna z przedmiotem kierunkowym, geografią, wiedzą o społeczeństwie, językiem angielskim i rosyjskim

 Szczegółowe informacje:

www.zsoterespol.edupage.org oraz pod nr. telefonu: 83 375-20-04

 

W Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach

w liceum ogólnokształcącym proponowane są n/w klasy z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:
a) język polski, geografia, język obcy nowożytny i przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne ze straży granicznej,
b) historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie i przedmiot uzupełniający przyroda oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne z policji,
c) biologia, chemia, matematyka i przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne z ECDL.

Ponadto od nowego roku szkolnego w szkole planuje się utworzenie technikum n/w zawodach:
a) technik informatyk,
b) technik logistyk.

 Szczegółowe informacje:

www.lowisznice.pl oraz pod nr. telefonu: 83 378-20-10

 

 

 

W Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach kontynuowane będzie kształcenie w n/w typach szkół:
1) liceum ogólnokształcące,
2) technikum.

Uczniom uczęszczającym do liceum ogólnokształcącego proponowane będą klasy z n/w przedmiotami w zakresie rozszerzonym:
a) biologia, matematyka, język obcy nowożytny,
b) historia,  wiedza o społeczeństwie oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne ze straży granicznej,
c) historia,  wiedza o społeczeństwie oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne z policji.

W technikum natomiast wystąpią n/w zawody:
a) technik pojazdów samochodowych,
b) technik transportu kolejowego,
c) technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
d) technik informatyk.

Szczegółowe informacje:

 www.malaszewicze.com lub pod nr. telefonu: 83 375-14-38

 

 

 

W Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim młodzież kontynuowała będzie kształcenie w n/w typach szkół:
1) technikum,
2) liceum ogólnokształcące.

Uczniowie Zespołu uczęszczający do technikum zdobywać będą umiejętności
w 2 zawodach:
a) technik mechanizacji rolnictwa,
b) technik hodowca koni.

Natomiast w liceum ogólnokształcącym proponowane są klasy z n/w przedmiotów w zakresie rozszerzonym:
a) język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne ze straży granicznej,
b) język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne z policji,
c)  język obcy nowożytny, geografia.

Wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym  uczniowie dokonają samodzielnie od klasy drugiej.

Szczegółowe informacje:

 www.zsjp.janowpodlaski.net  lub pod nr. telefonu: 83 341-30-56

 

 

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim proponuje się następujące typy szkół:
1) technikum,
2) zasadnicza szkoła zawodowa
.
Uczniowie uczęszczający do technikum będą kształcić się w n/w zawodach:
a) technik budownictwa,
b) technik elektronik,
c) technik mechanik,
d) technik mechatronik,
e) technik drogownictwa,
f) technik ochrony środowiska,
g) technik usług fryzjerskich,
h) technik urządzeń sanitarnych.

Natomiast w zasadniczej szkole zawodowej wystąpią następujące zawody:
a) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
b) elektryk,
c) murarz – tynkarz,
d) monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
e) oddział wielozawodowy (kształcenie w zawodach: cukiernik, piekarz, ślusarz, krawiec, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych).

 Szczegółowe informacje:

 www.zsp.szkola.pl lub pod nr. telefonu: 83 371-20-15

 

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim młodzież kontynuować będzie kształcenie w technikum.
Uczniowie uczęszczający do technikum będą mogli wybrać jeden z n/w zawodów:
a) technik ekonomista,
b) technik logistyk,
c) technik informatyk,
d) technik spedytor,
e) technik organizacji reklamy,
f) technik teleinformatyk,
g) technik handlowiec.

 Szczegółowe informacje:

www.zse.miedzyrzec.pl lub pod nr. telefonu: 83 371-78-80

 

 

W Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim młodzież będzie kontynuowała kształcenie w liceum ogólnokształcącym w klasach o następujących przedmiotach w zakresie rozszerzonym:
a) biologia, chemia, język angielski,
b) biologia, chemia, matematyka,
c) geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski,
d) język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,
e) fizyka, matematyka i język angielski.

Szczegółowe informacje:

www.lo-sikorski.pl oraz pod nr. telefonu: 83 371-47-66

 

 

UWAGA !!!!

Wszystkie szkoły objęte są systemem stypendialnym Starosty Bialskiego oraz w klasach technikum o kierunkach kolejowych systemem stypendialnym PKP PLK.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w powiatowych szkołach.

Scroll to Top