Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim

Celem głównym projektu „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w 4 szkołach (w trzech zespołach szkół zawodowych) z powiatu bialskiego do 31.12.2018 r., co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów. Cel ten jest realizowany nie tylko poprzez liczne zajęcia i staże dla uczniów oraz nauczycieli, ale także poprzez zakupione w ramach projektu materiały dydaktyczne do zajęć, pomoce naukowe, a w przypadku staży zawodowych także odzież roboczą, jeśli wymaga tego specyfika pracy.

W ramach projektu dokonano wyposażenia pracowni zawodowych w nowy sprzęt umożliwiający uczniom realizację zajęć specjalistycznych. Prace na nowych maszynach wpływają na podwyższenie efektywności nauczania. Dodatkowo umiejętność obsługi m.in. specjalistycznych programów komputerowych, takich urządzeń jak: tokarka czy frezarka precyzyjna, promiennik, stanowiska robocze 1 i 3-fazowe, inwerter spawalniczy MMA/TIG to duży atut na rynku pracy. Nie mówiąc już o możliwości pracy i nauki na materiałach zakupionych w ramach projektu, współcześnie wykorzystywanych przez pracodawców w działalności usługowej.

Podkreślić należy, że w ramach projektu wyposażono pracownie mechaniczną, hodowli i użytkowania koni, usług fryzjerskich oraz informatyczną, a także agrotechniki i ślusarską. Pracownie te służą uczniom w Zespole Szkół im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Zajęcia prowadzone w takich pracowniach są bardziej atrakcyjne dla ucznia, który swoją dalszą drogę życiową wiąże z danym zawodem i są sporym atutem w wyborze przez młodzież szkoły zawodowej.

A to wszystko dzięki projektowi „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” prowadzonym przez powiat bialski współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Jego wartość opiewa na kwotę 1 499 648,40 zł, 10%-owy wkład własny powiatu to kwota 149 964,84 zł, natomiast wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 1 349 683,56 zł.

Scroll to Top