STYPENDIA STAROSTY BIALSKIEGO

Starosta Bialski w roku szkolnym 2014/2015 wzorem obecnego roku szkolnego będzie fundował stypendia naukowe za wyniki w nauce oraz uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Powiat Bialski.

 

 

W roku szkolnym 2013/2014 Starosta Bialski – Tadeusz Łazowski przyznał stypendia naukowe za wyniki w nauce dla 154 uczniów z siedmiu szkół prowadzonych przez Powiat Bialski na kwotę 155 400 zł oraz 3 stypendia za uzyskanie tytułu finalisty olimpiady finansowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na kwotę 900 zł. Łączna wysokość przyznanych stypendiów uczniom powiatowych szkół ponadgimnazjalnych wyniosła 156 300 zł.

 

 Ilość stypendiów przyznanym uczniom z podziałem na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim – 75 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 7 790 zł/ miesiąc, w tym: 10 stypendiów za średnią ocen 4,5,
8 stypendiów za średnią ocen 4,6
12 stypendiów za średnią ocen 4,7
14 stypendiów za średnią ocen 4,8
6 stypendiów za średnią ocen 4,9
10 stypendiów za średnią ocen 5,0
15 stypendiów za średnią ocen 5,1 i wyżej

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących NR 1 w Terespolu – 13 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 1 010 zł/ miesiąc, w tym:
6 stypendiów za średnią ocen 4,5,
2 stypendia za średnią ocen 4,6
1 stypendium za średnią ocen 4,7
3 stypendia za średnią ocen 4,8
0 stypendiów za średnią ocen 4,9
1 stypendium za średnią ocen 5,0
0 stypendiów za średnią ocen 5,1 i wyżej

 

 

Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach – 20 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę
2 070 zł/miesiąc, w tym:
5 stypendiów za średnią ocen 4,5,
1 stypendium za średnią ocen 4,6
2 stypendia za średnią ocen 4,7
3 stypendia za średnią ocen 4,8
1 stypendium za średnią ocen 4,9
3 stypendia za średnią ocen 5,0
4 stypendia za średnią ocen 5,1 i wyżej

 

 

Zespół Szkół w Janowie Podlaskim – 18 stypendiów za wyniki w nauce, na kwotę
1 850 zł/ miesiąc, w tym:
1 stypendium za średnią ocen 4,5,
8 stypendia za średnią ocen 4,6
12 stypendia za średnią ocen 4,7
8 stypendiów za średnią ocen 4,8
2 stypendia za średnią ocen 4,9
0 stypendiów za średnią ocen 5,0
3 stypendia za średnią ocen 5,1 i wyżej

1 stypendium dla finalisty olimpiady – 300 zł wypłacane jednorazowo,

 

 

Zespół Szkół w Małaszewiczach – 10 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę
1 010 zł/miesiąc, w tym:
2 stypendia za średnią ocen 4,5,
2 stypendia za średnią ocen 4,6
1 stypendium za średnią ocen 4,7
1 stypendium za średnią ocen 4,8
1 stypendium za średnią ocen 4,9
0 stypendiów za średnią ocen 5,0
3 stypendia za średnią ocen 5,1 i wyżej

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  Międzyrzecu Podlaskim – 1 stypendium za wyniki w nauce na kwotę 60 zł/ miesiąc za średnią ocen 4,5.

 

 

 

Zespól Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim – 17 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 1 750 zł/miesiąc, w tym:
3 stypendia za średnią ocen 4,5,
1 stypendium za średnią ocen 4,6
3 stypendia za średnią ocen 4,7
4 stypendia za średnią ocen 4,8
0 stypendiów za średnią ocen 4,9
2 stypendia za średnią ocen 5,0
4 stypendia za średnią ocen 5,1 i wyżej

2 stypendia dla finalistów olimpiady – 2 x 300 zł, wypłacane jednorazowo.

 

 Powyższe stypendia otrzymują uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez Powiat Bialski. Ewenementem jest fakt, iż uczeń przychodzący z gimnazjum do ww. szkół spełniający warunki określone w regulaminie ma również szansę otrzymania stypendium od pierwszych dni uczęszczania do szkoły.

 

W nowym roku szkolnym starosta ponownie planuje wręczyć stypendia naukowe najlepszym uczniom.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów starosty bialskiego znajdują się w Regulaminie udzielania stypendium starosty bialskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bialski stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/174/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu dotyczącego zasad udzielania stypendium starosty bialskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bialski.

Scroll to Top