Światowy Dzień Bez Tytoniu 2014

Każdego roku w dniu 31 maja na całym świecie obchodzony jest „Światowy Dzień Bez Tytoniu”. Światowa Organizacja Zdrowia stara się zwrócić uwagę na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia. Tegoroczny temat to „Podnoszenie podatków od tytoniu”.

Badania pokazują, że podnoszenie podatku na wyroby tytoniowe jest szczególnie skuteczne w ograniczaniu używania tytoniu wśród grup o niskich dochodach oraz
w zapobieganiu rozpoczynaniu palenia wśród młodych ludzi. Jeśli nie będziemy działać, przed 2030 rokiem epidemia palenia tytoniu zabije ponad 8 milionów ludzi. Ponad 80% zgonów, którym można zapobiec nastąpi wśród ludzi żyjących w krajach o niskich i średnich dochodach. Globalna epidemia zabija prawie 6 milionów ludzi rocznie, z czego ponad 600
tys. to niepalący, którzy umierają z powodu tzw. biernego palenia.
W Polsce dzień 31 maja wpisany jest do kalendarza ważnych wydarzeń zdrowotnych od 1989 r. Jest to okazja, aby przypomnieć, że palenie tytoniu uznano za najważniejszy czynnik zagrożenia zdrowia i przedwczesnej umieralności na całym świecie, także w Polsce. Przypominamy więc, że dym tytoniowy zawiera 4000 różnych substancji chemicznych, w tym kilkaset toksycznych i co najmniej 50 o udowodnionym działaniu rakotwórczym. U palaczy występują trzy grupy chorobowe, które rzadko pojawiają się u osób niepalących tj. rak płuca, przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz zawał serca przed 50 rokiem życia. Ponadto istnieje cała lista chorób, których prawdopodobieństwo wystąpienia zwiększa się wraz z ilością wypalonych papierosów – to tzw. choroby odtytoniowe.
Jak wynika z ogólnopolskich badań ankietowych na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonych przez TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 2013 roku, do nałogowego (codziennego) palenia tytoniu przyznało się 27 % dorosłych Polaków. Pomimo pewnych pozytywnych zmian (poprawa o 2 punkty procentowe w stosunku do roku 2009) codziennie sięgają po papierosa miliony mieszkańców naszego kraju. O szkodliwości palenia mówi się bardzo dużo i wydaje się, że wiedza na ten temat jest powszechna. Niestety co roku kolejne rzesze młodych ludzi dołączają do grona palaczy – codziennie pali 14% chłopców i 10% dziewcząt w wieku 15-19 lat.
W Polsce podejmuje się wiele działań, które mają te niekorzystne statystyki odwrócić. Od 2008 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz wiele innych instytucji realizuje założenia Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, którego zasadniczym celem jest zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia tytoniu. Kształtowanie właściwych postaw zaczyna się już w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dlatego opracowano trzy programy edukacji antytytoniowej dostosowane do dzieci i młodzieży w różnym wieku „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
W ramach obchodów „Światowego Dnia Bez Tytoniu” zaplanowany jest dnia 29.05.2014r. w godzinach 945-1040 przemarsz dzieci z przedszkoli (Przedszkole Samorządowe Nr 6, Przedszkole Samorządowe Nr 11, Przedszkole Samorządowe Nr 16) ulicami miasta Biała Podlaska (wyjście ALDIK przy ul. Sidorskiej – docelowo PKP).
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej podczas Olimpiady Przedszkolaka utworzy punkt pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu połączony
z poradnictwem antytytoniowym – 29 maja na terenie obiektów sportowych Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2.

Scroll to Top