Rada do Spraw Zdrowia – finalizujemy projekt!

W dniu 23 maja o godz. 9:00 odbyło się III-cie posiedzenie powołanej uchwałą nr 432/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 28 kwietnia 2014 r. Rady do Spraw Zdrowia.

Na posiedzeniu w dniu 23 maja br. obecni byli:
1) Marianna Tumiłowicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej,
2) Anna Jureczek- przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej
3) Marcin Kochnio- przedstawiciel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej,
4) Franciszek Jaszczuk- przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim,
5) Teresa Żukowska- przedstawiciel Powiatowe Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej,
6) Dorota Jaszczuk- przedstawiciel Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskiem,
7) Józef Paderewski – przedstawiciel Urzędu Miasta w Terespolu,
8) Adam Wiczuk – opracowujący wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami do Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” .


Podczas spotkania Pan Adam Wiczuk opracowujący wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami do Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” zaprezentował dotychczasowe prace nad wnioskiem , tj opracowaną Ocenę Potrzeb Zdrowotnych Powiatu Bialskiego oraz Model Programu Promocji i Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w Powiecie Bialskim.

Wniesiono kilka uwag, tj.
1) zaproponowano włączyć w promocję zdrowia również przedszkola,
2) zaproponowano konkurs na film profilaktyczny dotyczący zdrowego stylu życia dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
3) ustalono, że w dniu 26 maja 2014 r. wniosek zostanie przesłany do Wydziału Spraw Społecznych do analizy zaproponowano – głównie budżetu i cześć opisową do budżetu.

Scroll to Top