szkolenie dla instytucji kultury

W dniu 21 marca 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej odbyło się szkolenie współorganizowane i współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

 Tematem spotkania skierowanego do miejskich i gminnych instytucji kultury było „Instytucja kultury w świetle znowelizowanej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”. Poprowadził je Jan Branicki – radca prawny w Departamencie Finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród omawianych kwestii było: nowy podział i rodzaje instytucji kultury, podstawowe zasady tworzenia, łączenia i przekształcania instytucji kultury, finansowanie i nadzór organizatora, gospodarka finansowa, Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników. Uczestnicy otrzymali materiały ze szkolenia i mogli zadawać nurtujące pytania związane z działalnością kulturalną. Szkolenie było bezpłatne.

Scroll to Top