Szkolenie z projektu CAF

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przystąpiło do nadzorowanego przez MSWiA unijnego projektu, którego celem jest ocena funkcjonowania urzędu w oparciu
o zastosowanie metody CAF. Model CAF został zaproponowany jako łatwe w użyciu narzędzie wspomagania organizacji sektora publicznego w wykorzystywaniu metod zarządzania jakością dla usprawnienia ich funkcjonowania.

 Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przystąpiło do nadzorowanego przez MSWiA unijnego projektu, którego celem jest ocena funkcjonowania urzędu w oparciu
o zastosowanie metody CAF. Model CAF został zaproponowany jako łatwe w użyciu narzędzie wspomagania organizacji sektora publicznego w wykorzystywaniu metod zarządzania jakością dla usprawnienia ich funkcjonowania. Po powołaniu koordynatora
i osoby go wspierającej oraz zespołu samooceny zajmujących się wdrożeniem modelu CAF, kolejnym krokiem realizacji projektu było przeszkolenie w zakresie posługiwania się metodą CAF. Dwudniowe szkolenie dla grupy dziesięciu urzędników ze Starostwa Powiatowego odbyło się w dniach 26 – 27 września 2011 roku w Roskoszy. Szkolenie prowadził Pan Jarosław Matla z firmy F5 Konsulting będącej partnerem projektu nadzorowanego przez MSWiA. Obecnie zespół samooceny Starostwa Powiatowo w Białej Podlaskiej, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich wydziałów jest już gotowy do kolejnego kroku wdrażania projektu, a więc do przeprowadzenia oceny funkcjonowania urzędu przy wykorzystaniu metody CAF.
 Jak to będzie wyglądało w praktyce? Pracując w dwuosobowych podzespołach urzędnicy najpierw zbiorą dane i informacje odnośnie danego kryterium, według którego oceniana będzie działalność urzędu (w sumie jest to 9 kryteriów), tj. pięciu kryteriów Potencjału :

  • Przywództwo,
  • Polityka i strategia ,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi ,
  • Partnerstwo i zasoby ,
  • Procesy i zarządzanie zmianą ,

oraz czterech kryteriów Wyników:

  • Wyniki w relacjach z klientami / obywatelami ,
  • Wyniki w relacjach z pracownikami ,
  • Wpływ na społeczeństwo ,
  • Kluczowe wyniki działalności.

Na to zadanie podzespoły mają czas do 7 października br. Następnie pozyskane dowody posłużą do przeprowadzenia samooceny czyli analizy działania urzędu w kilku obszarach.
Samoocena to kluczowy etap realizacji projektu, który pozwala urzędowi ustalić własne mocne strony i obszary, gdzie powinny zajść zmiany. I wreszcie końcowym etapem wdrażania modelu CAF będzie przygotowanie a następnie realizacja planu doskonalenia dla naszego urzędu.
O kolejnych etapach realizacji projektu będziemy systematycznie informować.

Scroll to Top