Szkoły złożyły sprawozdania z konkursu ,,Czysta Ziemia ‘’ – V edycja

Działania w ramach konkursu ,, Czysta Ziemia’’ V edycja trwały od dnia  1 kwietnia do 31 października 2012r. W konkursie uczestniczyło 40 szkół  (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół) z terenu  powiatu bialskiego.

Do głównych zadań w ramach konkursu należały działania w zakresie edukacji ekologicznej, zbiórki odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania, sprzątanie najbliższego otoczenia oraz inne inicjatywy proekologiczne. Komisja  konkursowa powołana przez starostę bialskiego dokona oceny podjętych  działań i wyłoni laureatów.  Uroczyste podsumowanie  konkursu i wręczenie nagród odbędzie się   w dniu 23.11.2012r. o godz. 10.00 w  sali konferencyjnej przy ulicy Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska. 

Konkurs ,, Czysta Ziemia’’ V edycja finansowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej             i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie.

Scroll to Top