Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Informujemy, że uchwałą nr 53 /2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia – „Realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich grup społecznych) w środowisku lokalnym” ogłoszony uchwałą Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 27 lutego 2015 r.

Podstawą unieważnienia jest okoliczność niespełnienia przez złożone oferty kryteriów konkursowych określonych w ogłoszeniu o konkursie.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Uchwała Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej nr 53/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Wykaz podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia

Scroll to Top