V Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Ryki 2017

W dniu 10 października br. odbył się etap powiatowy V Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym, w której uczestniczy sześć powiatów, tj. powiat bialski, łukowski, parczewski, włodawski ,  lubartowski i rycki.  Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, czyli realizacja celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Etap powiatowy poprzedzony był etapem szkolnym (22 września 2017 r.) , przeprowadzonym w wielu szkołach przez nauczycieli – koordynatorów szkolnych i wyłonieniem najlepszych uczniów do dalszych rozgrywek. Do etapu powiatowego w powiecie bialskim przeszło 14 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych Powiatu Bialskiego, które zgłosiły się do olimpiady. Prawidłowy przebieg egzaminu testowego oraz wyłonienie laureatów zapewniło Jury w składzie: Anna Maciejczuk – Przewodnicząca – psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Filia w Międzyrzecu Podlaskim (współautor pytań na etap szkolny i powiatowy olimpiady);  Anna Jóźwik – pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz Anna Jureczek– sekretarz – koordynator powiatowy olimpiady, pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej;

Po podsumowaniu punktów, Jury wyłoniło laureatów:

Miejsce I zajęła Katarzyna Petruk z Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim
. Za pierwsze miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 300 zł.

Miejsce II zdobyła Aleksandra Pyndryk z Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach . Za drugie miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 200 zł.

Miejsce III przypadło w udziale Dorocie Gołoś z Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach.  Za trzecie  miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 100 zł.

Laureatka I-go miejsca  była pod opieką koordynatora szkolnego- Pani Anny Butrym. Natomiast laureaci II i  III –go miejsca współpracowali z koordynatorem szkolnym Panią Moniką Chwesiuk.

Olimpiadzie towarzyszyła część oficjalna, połączona z wręczeniem nagród dla laureatów oraz okolicznościowych dyplomów i pamiątek dla koordynatorów szkolnych i komisji konkursowej.

W ramach V Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym- Ryki 2017 odbywały się równocześnie eliminacje dla młodzieży w sześciu powiatach biorących udział w przedsięwzięciu: bialskim, parczewskim, łukowskim, włodawskim,  lubartowskim i ryckim. Laureaci będą rywalizowali ze sobą 19 października br. o godz.. 10:00 podczas finału regionalnego w Rykach, który to powiat jest w czwartej edycji olimpiady organizatorem olimpiady .

Koordynatorem powiatowym olimpiady w powiecie bialskim jest Pani Anna Jureczek – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Dziękujmy wszystkim uczestnikom za udział i współpracę ! Koordynatorom szkolnym dziękujmy za zaangażowanie i bardzo otwarte i profesjonalne podejście do uczestnictwa
w promocji zdrowia psychicznego  w powiecie bialskim. Laureatom etapu powiatowego życzymy powodzenia w zmaganiach z pytaniami podczas etapu regionalnego i sukcesów
na olimpiadzie.

Scroll to Top