Droga powiatowa 1013L już po remoncie

loga1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dnia 1 września 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1013L Rogoźnica – Żerocin. Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej, nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji pełniła spółka INVESTCOM Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 524 972,78 zł z czego: 1 500 987,78 zł to wartość robót drogowych i 23 985,00 to wartość nadzoru inwestorskiego. Wszystkie roboty wykonane zostały zgodnie z umową, która wstępnie określała ostateczny termin realizacji inwestycji na 30 kwietnia 2018 r., jednak wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru i zamawiającym zadeklarował i wykonał roboty we wcześniejszym terminie tj. do 21 sierpnia 2017 r.

Przebudowa drogi możliwa była dzięki wsparciu ze środków unijnych w ramach realizowanej przez Powiat Bialski operacji: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013L Rogoźnica – Żerocin od km 0+014 do km 5+104 odcinek długości 5,090 km z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Typ: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Scroll to Top