W dniach od 03 stycznia 2012 r. do 24 stycznia 2012 r. został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Starosta Bialski działający w imieniu Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w dniach od 03 stycznia 2012 r. do 24 stycznia 2012 r. został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,

położonej w obrębie Wisznice Kolonia, gmina Wisznice stanowiącej działki nr 217/1, 217/2 o ogólnej pow. 1,0306 ha i przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Stowarzyszenia „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach.

Scroll to Top