Ogłoszenie o przetargu z dnia 10 stycznia 2012 r. na sprzedaż nieruchomości w obrębie Grabanów gmina Biała Podlaska

Nr GKN.6840.1.2012.EP O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U z dnia 10 stycznia 2012 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie GRABANÓW gmina Biała Podlaska. Dane dotyczące nieruchomości.

Treść ogłoszenia do pobrania w PDF.

Scroll to Top