Wieczór poetycki w Romanowie

W czwartek 7 października w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie spotkali się miłośnicy poezji. Okazją do spotkania była prezentacja najnowszego wydawnictwa muzeum „Sekrety Romanowa”. Wydawnictwo zawiera utwory poetyckie autora „Starej baśni” oraz zdjęcia ekspozycji muzealnej znakomitego fotografika Pana Tadeusza Żaczka.

Album wydany został w ramach projektu pn. „Wydanie publikacji promującej obszar LSR pt. „Sekrety Romanowa” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem w zakresie „Działania promujące obszar LSR” w ramach umowy nr 01472-6935-UM0312745/20 z dnia 18.03.2021 r.

Scroll to Top