„Kreatywni(e) w Bibliotece”

„Kreatywni(e) w Bibliotece” to projekt szkoleniowy zrealizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej we współpracy z urzędem Miasta Biała Podlaska i Starostwem Powiatowym.
Realizując jedno z wielu zadań biblioteki pełniącej funkcje powiatowe, jakim jest dbałość o podnoszenie kompetencji kadry pracującej w bibliotekach publicznych, przygotowano projekt szkoleniowy adresowany do bibliotekarzy miasta Biała Podlaska i powiatu ziemskiego.

Doboru tematów dokonano po zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych za pomocą ankiety. Wzięto także pod uwagę obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, która wymusiła odpowiednie zadbanie o bezpieczeństwo uczestników szkoleń, a także potrzebę zmiany w organizacji pracy bibliotek i szukania innych niż dotychczas możliwości dotarcia do czytelnika.
Projekt realizowany był od kwietnia do października 2021 r. a szkolenia zrealizowano w maju, czerwcu i wrześniu, cztery w formule online, jedno stacjonarne.

Po inauguracji, 13 maja 2021 r., podczas której online spotkali się przedstawiciele współorganizatorów projektu, dr Paweł Borek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Michał Litwiniuk, Prezydent miasta Biała Podlaska, dr Barbara Kociubińska-Koza, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, odbyło się pierwsze szkolenie pt. „Rozwijanie kreatywności u dzieci. Jak zorganizować ciekawe i angażujące zajęcia wspierające rozwój wyobraźni”. Celem pierwszego szkolenia było wzmocnienie kompetencji bibliotekarzy w rozbudzaniu zachowań kreatywnych u najmłodszych. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliła się Paulina Nędzi, bibliotekarka pracująca z dziećmi, instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw spowodowane rozwojem technologii wymuszają na instytucjach kultury permanentną pracę nad usprawnianiem organizacji pracy, dostosowaniem oferty oraz szukaniem nowych rozwiązań w dotarciu do poszczególnych grup odbiorców. Pandemia przyspieszyła ten proces i dała nowe pole do działania, jakim okazało się wykorzystanie znanych już wcześniej, ale nie w pełni wykorzystywanych narzędzi internetowych, a także sposobów łączenia rzeczywistości wirtualnej z realem.

Podczas pięciogodzinnego szkolenia pt. „Genial.ly dla bibliotekarzy – warsztat praktyczny z tworzenia prezentacji” 14-15 czerwca 2021 r. bibliotekarze poznali tajniki narzędzia promocji książki i działań bibliotecznych, sprawdzającego się zwłaszcza w dotarciu do młodych czytelników, jakim jest Genial.ly. Pod czujnym okiem trenera, Łukasza Brauna, specjalisty w dziedzinie marketingu cyfrowego oraz wdrażania nowych technologii i narzędzi komunikacji w instytucjach kultury, marketing menedżera w Good Books, założyli swoje konta w aplikacji, poznawali jej możliwości i tworzyli pierwsze prezentacje.

W trakcie kolejnego szkolenia pt. „Biblioteka hybrydowa” 28-29 czerwca 2021 r. uczestnicy poznali jeszcze więcej nowoczesnych narzędzi i aplikacji, a także proste sposoby łączenia rzeczywistości online i offline w działaniach promocyjnych, w komunikacji i usprawnianiu codziennego warsztatu pracy bibliotekarzy. Trener – Marcin Skrabka, specjalista w dziedzinie zarządzania kulturą i wspierania jej kadr – wskazał jak ważna jest współpraca różnych podmiotów w docieraniu do potencjalnych użytkowników.

Ważną i bardzo potrzebną formą wymiany doświadczeń i integracji pracowników bibliotek okazało się szkolenie stacjonarne, które zorganizowano 17 września 2021r. w Multicentrum w Białej Podlaskiej.
Był to „Warsztat kreatywności – czyli jak wykorzystać oczywiste przedmioty w nieoczywistych rolach”. Poprowadził je Michał Szczypek – etnolog i antropolog, pomysłodawca i kreatywny menedżer wielu projektów kulturalnych.
Podczas szkolenia uczestnicy poznali różne sposoby kreatywnego wykorzystania otaczających nas przedmiotów, a także łatwe a zarazem ciekawe sposoby eksponowania treści.
Uczestnicy otrzymali zestawy promocyjne – torby bawełniane i notesy z logotypami: Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Good Books, Miejskiej Biblioteki Publicznej, projektu „Kreatywni(e) w Bibliotece” oraz zapisem o dofinasowaniu ze Środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W tematach szkoleń nie mogło zabraknąć zagadnień dotyczących organizowania działań skierowanych do bardzo różnorodnej, coraz większej i wdzięcznej grupy odbiorców jaką są seniorzy.
„Skuteczna organizacja wydarzeń bibliotecznych dla seniorów od A do Z” to temat szkolenia, które odbyło się 29 i 30 września 2021 r. Poprowadziła je Magdalena Klimczak, animatorka i realizatorka wielu inicjatyw skierowanych do seniorów, zarządzająca Miejską Biblioteką Publiczną w Szczawnie-Zdroju.
Trenerka wskazała na tak ważne aspekty pracy bibliotek w środowiskach lokalnych, jak rozwój publiczności, rozpoznanie grupy docelowej, a w szczególności możliwości i potrzeby seniorów. Zaprezentowała ciekawe przykłady działań dla seniorów i z seniorami, a także strony internetowe, na których można znaleźć źródła inspiracji, pomoce oraz przydatne materiały.
W części praktycznej uczestnicy zapoznawali się z organizowaniem wydarzeń, począwszy od tworzenia planu działania, poprzez dotarcie z informacją, marketing kulturalny, pomysły, realizację, po bariery komunikacyjne.

Uczestnicy każdego szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające udział, przygotowane przez pomysłodawców projektu, a także certyfikaty z firmy Good Books, szkolącej bibliotekarzy, wydawców, księgarzy i nauczycieli, z którą Miejska Biblioteka Publiczna współpracowała w realizacji szkoleń.

Projekt „Kreatywni(e) w Bibliotece” został przygotowany przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Na jego realizację pozyskano dofinasowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 15 tys. zł w ramach programu „Partnerstwo dla Książki”, koordynowanego przez Instytut Książki. Wartość projektu z wkładem własnym to dwadzieścia tysięcy sto zł. Do współpracy zaproszono głównego organizatora instytucji – Urząd Miasta Biała Podlaska – oraz Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

Partnerzy medialni to „Gościniec Bialski”, „Podlasianin” oraz portale internetowe: www.bialapodlaska.pl, www.powiatbialski.eu, www.radiobiper.info.

Projekt objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Michała Litwiniuka.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Tekst i zdjęcia: Anna Chwedoruk, Dział Instrukcyjno-Metodyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej

Scroll to Top