Właściciele gospodarstw agroturystycznych szkolą się

W dniach 17-18 lutego br. odbyło się szkolenie nt. „Marketing produktu turystyki wiejskiej”. Szkolenie zorganizował Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej wspólnie z Fundacją Wspomagania Wsi z Warszawy. Zajęcia odbywały się w Pensjonacie „Helena” w Porosiukach, gm. Biała Podlaska. Uczestnikami szkolenia byli usługodawcy turystyki wiejskiej i agroturystyki z terenu powiatu bialskiego. Grupa liczyła łącznie 20 osób.

Dwudniowy program zawierał zagadnienia związane z szukaniem pomysłów na produkty terytorialne na obszarze powiatu bialskiego z wykorzystaniem potencjału gospodarstw agroturystycznych i tworzeniem grup produktowych. Dyskutowano nad zasadami kooperacji
i konkurencji na rynku usług turystyki wiejskiej oraz istotnymi elementami tworzenia wizerunku produktu turystycznego. Uczestnicy szkolenia podkreślali potrzebę zwiększenia poziomu współpracy pomiędzy poszczególnymi usługodawcami z terenu powiatu na rzecz tworzenia oferty bogatszej, skuteczniej trafiającej w potrzeby klientów.

 

Scroll to Top