Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Bialskiego, położonych w obrębie Grabanów gm. Biała Podlaska przeznaczonych do sprzedaży.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 informuje

że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 został wywieszony w dniach od 22 października 2013 r. do dnia 11 listopada 2013 r. wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Bialskiego, położonych w obrębie Grabanów gm. Biała Podlaska przeznaczonych do sprzedaży.

Scroll to Top