Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów gminy Leśna Podlaska.

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.3.2011.MM Biała Podlaska  dnia 08.03.2011

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów gminy Leśna Podlaska.

Treść ogłoszenia.

Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 21.03.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top