Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji .

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.22.2011.MM  Biała Podlaska dnia 08.09.2011

Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu:
Pozalekcyjna Akademia Kompetencji

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 

 Biała Podlaska dnia 16.09.2011

Wyjaśnienia NR 1
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść wyjaśnienia.


 

 Biała Podlaska dnia 29.09.2011

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.5.2011.MM  Biała Podlaska dnia 16.03.2011

Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji.

Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.3421- JZ-1/11  Biała Podlaska dnia 24.01.2011

Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji.

Scroll to Top