Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.370.1.2013  Biała Podlaska dnia 29.01.2013

Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową dróg powiatowych.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska 05.02.2013

Wyjasnienie NR 1
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjasnienia.


Biała Podlaska 15.02.2013

ZAWIADOMIENIE
O wyborze  najkorzystniejszej oferty/
O wykonanwcach, których oferty zostały odrzucone.

Treść zawiadomienia.

 

Scroll to Top