wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2013/2014

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.372.3.2013  Biała Podlaska dnia 24.09.2013

wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimy 2013/2014  w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg powiatowych administrowanych przez  Zarząd Dróg Powiatowych  w Białej Podlaskiej (Obwody drogowe : Nr 1 w Białej Podlaskiej, Nr 2  w Międzyrzecu Podlaskim, Nr 3 w  Sławatyczach, Nr 4 w Terespolu) oraz chodników dla pieszych przy drodze Nr 1136L i 1137L  ul. Wojska Polskiego w  Terespolu

 

treść ogłoszenia

SIWZ

formularze ofert od 1-21

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 Projekt umowy wraz z załącznikami

ZałączniK Nr 5 Dane tabelatyczne

Załącznik Nr 6 MAPA POWIATU BIALSKIEGO

 


                                             Biała Podlaska 10.10.2013r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia

Scroll to Top