Zakup i dostawa soli drogowej -465 ton do sprządzania mieszanek dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.371.11.2013  Biała Podlaska dnia 11.10.2013

zakup i dostawa soli drogowej  niezbrylającej się – 465 ton do sporządzania mieszanek dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

formularz oferty z załącznikami


Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty

 

Scroll to Top