Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimy 2011/2012w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3423-3/2011 Biała Podlaska dnia 03.08.2011

Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimy 2011/2012w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej (Obwody drogowe : Nr 1 w Białej Podlaskiej, Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim , Nr 3 w Sławatyczach , Nr 4 w Terespolu) oraz chodników dla pieszych przy drodze Nr 1136L i 1137L ul. Wojska Polskiego w Terespolu

 

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


 Biała Podlaska dnia 18.08.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.


Biała Podlaska dnia 31.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Treść ogłoszenia.

Scroll to Top