Wyniki otwartego konkursu ofert – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej na swoim posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2014 r. Uchwałą Nr 399/2014 wybrał oferty do realizacji w 2014 roku zadań w zakresie zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W załączeniu wykaz ofert, które będą wsparte dotacją – .pdf

Scroll to Top