Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i turystyki

 

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą nr 248/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.  rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych powiatu w zakresie kultury fizycznej i turystyki przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

 

Wyniki konkursu pdf

Od uchwały nr 248/2013 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru ofert na realizację w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

Scroll to Top