Standardy formalno-prawne działalności organizacji pozarządowych

Na portalu organizacji pozarządowych zebrane zostały w jednym miejscu wszystkie przepisy związane z prowadzeniem stowarzyszeń i fundacji.
Jest to strona   http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/829419.html

 

Zapraszamy przestawicieli oraganizacji pozarządowych z terenu powiatu bialskiego do zapoznania się z tą stroną i sprawdzenia czy organizacja działa zgodnie z prawem. 

Scroll to Top