XII Przygraniczny Konkurs Tkacki „ Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”

20 listopada nastąpiło podsumowanie XII Przygranicznego Konkursu Tkackiego „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”. Uroczystość miała miejsce w Pracowni Tkackiej im. Stanisławy Baj w Hrudzie. Konkurs, adresowany do dzieci i dorosłych, zorganizował Gminny Ośrodek kultury w Białej Podlaskiej, Gmina Biała Podlaska oraz Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Komisja konkursowa oceniła 32. uczestników, 26. dorosłych i 6. dzieci, w następujących kategoriach: perebory, gobeliny i kilimy, tkaniny wielonicielnicowe oraz dowolna technika tkacka tradycyjna.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono dyplomy oraz upominki.
Uroczystość uświetniły występy zespołów Gminnego Ośrodka Kultury: Zespół Śpiewaczy z Hruda oraz Zespół „Zorza’’ z Cicibora Dużego. Wszyscy uczestnicy imprezy zostali poczęstowani ciastem przygotowanym przez Pracownię Kulinariów Regionalnych w Perkowicach.

Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Bialski z działu 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Scroll to Top