XIII Przygraniczny Konkurs Tkacki

1 października 2022 r. odbyło się podsumowanie XIII Przygranicznego Konkursu Tkackiego „Tradycja a Współczesność – tkactwo ludowe w dolinie Bugu”. Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych i odbywa się w czterech kategoriach: perebory, gobeliny, tkaniny wielonicielnicowe oraz w dowolnej technice tkackiej. Konkurs zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej.

W bieżącej edycji wzięło udział 40. uczestników (35 osób dorosłych oraz 5. dzieci). Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 • grupa wiekowa dzieci do lat 15:
 • I nagroda: Amelia Radulska
 • II nagroda: Weronika Waszkiewicz
 • III nagroda: Julia Rogacka
 • grupa wiekowa młodzież i dorośli:
  perebory:
 • nagroda I stopnia: Pani Magdalena Papakul, Mordy
 • nagroda II stopnia: Pani Stanisława Kowalewska, Nowy Holeszów
 • nagroda III stopnia: Pani Zofia Jówko, Hrud
 • wyróżnienie: Pan Jakub Pietruczuk, Perkowice;
  gobeliny i kilimy:
 • nagroda I stopnia: Pan Dariusz Kasiński, DPS Kozula
 • nagroda II stopnia: Pani Jadwiga Domańska, Sarniak
 • nagroda III stopnia: Pani Justyna Misiejuk, DPS Kozula
 • wyróżnienie: praca zbiorowa z DPS Kozula;
  tkaniny wielonicielnicowe:
 • nagroda I stopnia: Pani Katarzyna Daniewicz, Czarna Wieś kościelna
 • nagroda II stopnia: Pani Stanisława Kowalewska, Nowy Holewszów oraz Pani Małgorzata Pepławska, Ruchna
 • wyróżnienie: Pani Aneta Flisiak, Abramów;
  dowolna technika tkacka:
 • nagroda I stopnia: Pani Marta Barbara Bajko, Białystok
 • nagroda II stopnia: Pani Agnieszka Hryniewska, Mokre
 • nagroda III stopnia: Pani Katarzyna Romaniuk, Biała Podlaska
 • wyróżnienie: Pan Łukasz Zając, Warszawa oraz Warsztat tkacki „Stara szopa”, Zbuczyn.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu bialskiego z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej

Scroll to Top