XX Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej w Tucznej

13 listopada 2022 r. odbył się XX Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej w Tucznej. Organizatorzy festiwalu: Starosta Bialski, Wójt Gminy Tuczna, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tucznej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tucznej. Przesłuchania festiwalowe poprzedził koncert Pani Moniki Grajewskiej, która następnie przewodniczyła pracom jury festiwalowego.

Jury oceniło 19. wykonawców, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i instrumentalne w następujących kategoriach: osoby niepełnosprawne, dzieci szkół podstawowych (klasy I-IV oraz V-VIII), młodzież ze szkół średnich, ludowe zespoły śpiewacze oraz chóry.

Przy ocenie zwracano uwagę na dobór repertuaru, interpretację, innowacje artystyczne oraz wrażenia artystyczne. Pierwsze trzy miejsca z każdej kategorii zostały nagrodzone pucharami. Dyplomy w kategorii „Chóry” ufundował Poseł na Sejm RP Pan Dariusz Stefaniuk,  a Puchary w tej samej kategorii Przewodniczący Rady Powiatu Pan Mariusz Kiczyński.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego, z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zdjęcia: Alina Lipka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tucznej

Scroll to Top