XXI edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, tworzenia nowych miejsc pracy, a także aktywizacji lokalnych społeczności.

Do XXI edycji konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 r. do 28 lutego 2021 r. Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. zgodnie z Regulaminem Konkursu.

Scroll to Top