XXI Międzynarodowy Plener Fotograficzny „Podlaski Przełom Bugu 2016” za nami

Jak co roku w Janowie Podlaskim zorganizowany został Międzynarodowy Plener Fotograficzny ,,Podlaski Przełom Bugu”. Tym razem odbył się w dniach 3 – 8 lipca. Wzięli w nim udział znakomici twórcy, mistrzowie polskiej fotografii krajobrazowej i przyrodniczej. Plenery ,,Podlaski Przełom Bugu’’ cieszą się dużym uznaniem w środowisku fotografików i są jedną z ważniejszych imprez tego typu w kraju. Organizatorami plenerów są: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, Powiat Bialski – Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Dyrekcja Lubelskich Parków Krajobrazowych i Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców.

W tegorocznym plenerze, jak co roku, wzięli udział zaproszeni przez organizatorów goście z Ukrainy. Odbyły się pokazy prac, m.in. znanego artysty fotografika Andrzeja Zygmuntowicza, oraz wykłady na temat estetyki i teorii fotografii prof. Zbigniewa Tomaszczuka z ASP w Warszawie. Efekty pracy uczestników pleneru będą mogli Państwo obejrzeć już w listopadzie.

Plenery mają zasięg międzynarodowy. Dotychczas do udziału w nich co roku zapraszanych było ok. 30 artystów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Francji i Czech.

Główne cele organizacji plenerów to:

– wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej w dziedzinie fotografii

– wymiana doświadczeń twórczych i warsztatowych artystów z Polski i Europy;

– promocja atrakcyjnych turystycznie, bogatych w zabytki kultury duchowej i materialnej ziem nadbużańskich;

– zbieranie materiału fotograficznego do organizacji wystaw i wydania albumu ukazującego piękno nadbużańskich krajobrazów, flory i fauny.

 

tekst: Andrzej Ruciński

zdjęcia: MOK Siedlce

 

Scroll to Top