XXIV Biegi Niepodległości w Janowie Podlaskim

Około 310 dzieci i młodzieży z terenu powiatu bialskiego na sportowo uczciło 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, biorąc udział w XXIV Biegach Niepodległości zorganizowanych przez Zespół Placówek Oświatowych Szkołę Podstawową im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim.

Zawody otworzył dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych, Pan Arkadiusz Podskok, który przywitał wszystkich zaproszonych gości, zawodników i opiekunów oraz tych, którzy przybyli kibicować swoim najbliższym.

Po przemówieniu wszyscy uczestnicy zebrani na płycie boiska uczcili 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości śpiewając Hymn Polski. Następnie minutą ciszy oraz wiązanką kwiatów złożoną przez młodzież ze Szkoły Podstawowej na grobie poległych żołnierzy, uczczono pamięć bohaterów w walce o niepodległość.

Biorący udział w imprezie zawodnicy, podzieleni na różne grupy wiekowe, biegali na dystansach zgodnie z regulaminem zawodów (400-1000 m). Wszyscy uczestnicy zawodów
z klas młodszych otrzymali słodki upominek. Nagrodą dla zawodników zajmujących miejsca
I-III były medale a dyplomy i czekoladę otrzymali zawodnicy za miejsca I-IV.

Na mecie na wszystkich zawodników imprezy czekała gorąca herbata.
Cała impreza przebiegła w miłej i sportowej atmosferze.

 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości i zawodów: Wójtowi Gminy Janów Podlaski, Starostwu Powiatowemu w Białej Podlaskiej, Radzie Rodziców przy ZPO w Janowie Podlaskim, oraz Panu Piotrowi Maślewskiemu i firmie Drew-Max.

Materiał otrzymany z Urzędu Gminy Janów Podlaski

Scroll to Top