Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w dniu 08 listopada 2018 r. na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w mieście Biała Podlaska przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Ogłoszenie dostępne jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa pod linkiem :

https://spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=741&p1=szczegoly&p2=1315749

Scroll to Top