XXIV Marsz Szlakiem Legionów po Podlasiu

W dniach 16-17 września 2019 r. odbył się XXIV Marsz Szlakiem Legionów po Podlasiu pod patronatem Starosty Bialskiego. Wzięli w nim udział uczniowie klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, Zespołu Szkół im. Adam Naruszewicza w Janowie Podlaskim i Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach- organizatora zawodów sportowo- obronnych. Uroczysta inauguracja Marszu odbyła się w Żerocinie, gdzie młodzież z Małaszewicz złożyła kwiaty pod Kopcem poświęconym Marszałkowi. Wszystkich przybyłych powitał dyrektor Zespołu Szkół w Małaszewiczach- Robert Wieczorek. Głos zabrał również ppłk Piotr Stupka- Komendant Placówki Straży granicznej w Sławatyczach.

W pierwszym dniu uczestnicy marszu pokonali trasę do Sitnika. Uczniowie z Wisznic, składając kwiaty, oddali cześć bohaterom pod pomnikiem upamiętniającym przemarsz I Brygady Legionów Polskich. Tam też  rozegrały się drużynowe zawody, w skład których wchodziły następujące konkurencje: strzelanie z broni pneumatycznej do tarczy, rzut granatem, bieg zygzakiem „koperta” oraz skok w dal. Młodzież wzięła też udział w konkursie wiedzy o Józefie Piłsudskim i Legionach. Strudzeni marszem i współzawodnictwem sportowym udali się na zasłużony odpoczynek. Następnego dnia grupa ok. 50 osób wyruszyła na trasę wiodącą do Leśnej Podlaskiej. Już na miejscu, pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego uczniowie ze szkoły z Janowa Podlaskiego złożyli wiązankę kwiatów, a następnie odbyło się podsumowanie  zmagań sportowo- obronnych. Na uroczystości zakończenia Marszu obecni byli: Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej- ppłk Maciej Kwiatkowski i mjr Krzysztof Woźniak, komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim- podkomisarz Mariusz Smagieł, zastępca  Dowódcy 23 Batalionu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej w Białej Podlaskiej- mjr Roman Sobol, wicestarosta Bialski- Janusz Skólimowski, Wójt Gminy Leśna Podlaska- Piotr Kazimierski, inicjator Marszu Szlakiem Legionów Piłsudskiego po Podlasiu- Tadeusz Mikinnik oraz Dyrektorzy Szkół- Piotr Osipiuk i Robert Wieczorek. Celem współzawodnictwa było popularyzowanie wśród uczniów zagadnień związanych z obronnością kraju, podnoszenie sprawności fizycznej oraz rozbudzanie zainteresowań przeszłością własnego kraju i regionu, tak bardzo potrzebnych współczesnej młodzieży.

Ogólna klasyfikacja rywalizacji zespołowej przedstawia się następująco:

I MIEJSCE- Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

II MIEJSCE- Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

III MIEJSCE-  Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach

Scroll to Top