Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.6.2014.MM  Biała Podlaska dnia  24.09.2014

Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego.

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia  30.09.2014

Zmiana nr 1 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zmiany


 Biała Podlaska dnia  30.09.2014

Wyjaśnienia nr 1 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień


  Biała Podlaska dnia  30.09.2014

Zmiana w Wyjaśnieniach nr 1 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zmiany


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego.

 

 

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.17.2013.MM  Biała Podlaska dnia 27.11.2013

Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego.

 

 

Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego.

 

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.19.2012.MM  Biała Podlaska dnia 12.11.2012

 

Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie

jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego. 

 

 

Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.2.2012.MM  Biała Podlaska dnia 13.04.2012

 

Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie

jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego 

 

Scroll to Top