Zakup i sukcesywną dostawę 170 ton emulsji asfaltowej szybkorozpadowej 65% do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej , Międzyrzecu Podlaskim ,Sławatyczach , Terespolu.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3424-2/2011  Biała Podlaska dnia 18.01.2011

Zakup i sukcesywną dostawę 170 ton emulsji asfaltowej szybkorozpadowej 65% do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej , Międzyrzecu Podlaskim ,Sławatyczach , Terespolu.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska dnia 31.01.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
O wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Treść zawiadomienia.


 Biała Podlaska dnia 10.02.2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy

Treść ogłoszenia.

Scroll to Top