Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie Grabanów gm. Biała Podlaska i w obrębie Zalutyń gm. Piszczac.

Pełna treść ogłoszeń jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa pod adresem:  http://www.powiatbialski.e-bip.eu/index.php?id=713

Scroll to Top