Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 1 marca do 18 grudnia 2011 oraz w formie wspierania z terminem realizacji od 11 marca do 30 czerwca 2011.
Termin składania ofert na zadania upływa 16 lutego 2011.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3, pok. 128.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w zakładce „Konkurs www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=88.

Scroll to Top