Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiamy,  że w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę (zamówienie o wartości do 30.000 euro netto),   pod  nazwą: opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach Działania 12.4. Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego naborem wniosków – II postępowanie – wybrano  ofertę: Beata Romejko Europerspektywa ul. Różana 22/18 20 – 538 Lublin za cenę brutto: 3 198,00 zł.

zawiadomienie o wyborze

Scroll to Top