Zawiadomienie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu

Zawiadamiam, że Starosta Bialski zatwierdził uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębu ewidencyjnego nr 5 w mieście Międzyrzec Podlaski, obowiązujący w okresie od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 3 kwietnia 2033 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu.

Ponadto na podstawie art. 21 ust. 4 ww. ustawy uproszczony plan urządzenia lasu jest podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Scroll to Top