Informacja o poszukiwaniu padłych dzików

Informuję, że w dniach 12-14 kwietnia 2023 r. w powiecie bialskim, na terenie gmin Sosnówka i Tuczna odbędzie się akcja przeszukiwania terenów leśnych w poszukiwaniu padłych dzików.

W związku z tym proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z możliwością wtargnięcia zwierzyny na drogi.

Scroll to Top