Zgłoszenie kandydata do Rady Sportu Powiatu Bialskiego

OGŁOSZENIE

W związku z upływem kadencji Rady Sportu Powiatu Bialskiego, powołanej uchwałą Nr 14/2007 Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu Powiatu Bialskiego oraz ustalenia regulaminu jej działania,

prosimy o zgłaszanie na załączonym formularzu (DOC lub PDF) swoich kandydatur do udziału 
w pracach nowo tworzonej rady.

Imienne zgłoszenie należy kierować na adres Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41. Spośród zgłoszonych przez Państwa kandydatów Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej powoła Radę Sportu Powiatu Bialskiego na kadencję 2011 -2015.
Przy zgłaszaniu kandydatur prosimy o wzięcie pod uwagę, że Rada jest organem opiniodawczym i doradczym w zakresie kultury fizycznej i sportu, a praca w niej ma charakter społeczny.
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do dnia 1 sierpnia 2011 r.

 

Scroll to Top