Oddano do użytku kolejowy budynek odpraw

Trzy kondygnacje o powierzchni ponad 3600 m2. Nowoczesne wyposażenie, europejskie standardy. Tak wygląda zmodernizowane kolejowe przejście graniczne w Terespolu, które zapewni sprawną i skuteczną kontrolę ruchu granicznego.

Mówi się o nas „ściana wschodnia”. Tymczasem ściana to mur, a Lubelszczyzna stanowi raczej ruchliwą, tętniącą wielokulturowością bramę – bramę na wschód. Znajdujemy się na przejściu granicznym, które dzięki podjętym w minionych latach działaniom staje się naszą wizytówką   i dołącza do grona placówek na miarę nowoczesności. Do przejść, gdzie dziś pracuje się  i które przekracza się w warunkach odpowiadających współczesnym standardom – powiedziała wojewoda Genowefa Tokarska podczas uroczystości oficjalnego oddania do użytku rozbudowanej  i zmodernizowanej osobowej części kolejowego przejścia granicznego w Terespolu.
Trzykondygnacyjny budynek administracyjny o kubaturze 14.606 m3 i powierzchni całkowitej 3.635 m2, połączony funkcjonalnie z infrastrukturą kolejową, zapewniający odpowiednie warunki do sprawnej i skutecznej kontroli ruchu granicznego będzie teraz nowym miejscem pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej RP na tym przejściu granicznym. Dotychczas do dyspozycji służb granicznych były pomieszczenia o łącznej powierzchni 811m2, czyli ponad czterokrotnie mniejszej niż w nowym budynku, co sprawiało znaczne utrudnienia w ich prawidłowym funkcjonowaniu służb granicznych.


W uroczystości udział wzięli m.in. samorządowcy na czele z włodarzem powiatu starostą bialskim Tadeuszem Łazowskim, przedstawiciele służb i straży oraz delegacja z Białorusi.

Działania zmierzające do dostosowania infrastruktury kolejowych przejść granicznych, funkcjonujących na zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej do wymogów i standardów Schengen podjęte zostały już  w połowie ubiegłego dziesięciolecia,  w związku z planowanym przystąpieniem Polski do Układu z Schengen.
Łączny koszt budowy budynku (wraz z wyposażeniem), zespołu garaży służbowych oraz infrastruktury towarzyszącej wyniósł 30.777.437 zł, w tym 579.576 zł pochodziło z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, z przeznaczeniem na zakup części wyposażenia służb granicznych w urządzenia i sprzęt do kontroli ruchu granicznego.

Scroll to Top