ZMIANA danych JST w Fakturach zakupowych

Dane JST w fakturach zakupowych

W związku wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454)  prosimy o dokonanie zmiany w zakresie  NABYWCY w ramach  świadczonych usług  lub dostarczanych materiałów.

Od dnia 01.01.2017 r. faktury  z tytułu świadczenia usług lub nabycia materiałów powinny być  wystawiane  wyłącznie  na  JST w sposób następujący:

 

POWIAT BIALSKI
Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska
NIP 537-23-42-952

 

Nazwy  odbiorców (jednostek organizacyjnych)  i  adresy  do  doręczenia faktur wykazywane  będą  jako  dane  uzupełniające  i  pozostają  bez  zmian, tj.:

 • Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska,
 • Liceum Ogólnokształcące Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Lubelska  57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach,
 1. Warszawska 44,21-580 Wisznice,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 88,

21-550 Terespol,

 • Zespół Szkół Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1,

21-505 Janów Podlaski,

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 30, 21-560 Międzyrzec Podlaski,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim,
 1. 3 Maja 40/42 , 21-560 Międzyrzec Podlaski,
 • Zespół Szkół Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach,
 1. Kolejarzy 16, 21-540 Małaszewicze,
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej,
 1. Warszawska 12 c, 21-500 Biała Podlaska,
 • Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Komarnie, Komarno 13 ,21-543 Konstantynów,
 • Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6-12, 21-543 Konstantynów,
 • Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach, Kostomłoty 10, 21-509 Kodeń,
 • Dom Pomocy Społecznej w Kozuli, Kozula 1, 21-500 Biała Podlaska,
 • Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41,

21-500 Biała Podlaska,

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 90A,

21-500 Biała Podlaska,

 • Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Białej Podlaskiej z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Wiejska 5,

21-560 Międzyrzec Podlaski,

 • Dom Rodzinny w Żabcach, Żabce 15, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

 

Ponadto informujemy, że ze względu na posiadaną osobowość prawną  bądź  utworzenie  jednostki z mocy prawa centralizacji rozliczeń podatku VAT od dnia  01.01.2017 r. nie podlegają następujące jednostki organizacyjne Powiatu Bialskiego:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska,
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska,
 • Samodzielny Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej   w  Międzyrzecu Podlaskim   Warszawska 2-4 , 21-560 Międzyrzec Podlaski,
 • Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie, 21-518 Sosnówka.

Wystawianie i otrzymywanie faktur z tymi jednostkami nie ulega zmianie i odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Dokument w formacie PDF do pobrania.

Scroll to Top