zmiany w składzie Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

Informujemy, że postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 10 lutego 2016 r. w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej wchodzi na jego miejsce następny kandydat z listy.

Mowa tu o wygaśnięciu mandatu Romualda Pietrosiuka wybranego z listy nr 1 Komitetu Wyborczego PSL w okręgu wyborczym nr 6. Złożył on pisemne zrzeczenie się mandatu, które było potwierdzone postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej 22 stycznia 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu tegoż radnego.

Na jego miejsce weszła Jolanta Zbucka, która z tej samej listy w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów. Nowej radnej gratulujemy i życzymy wiele dobra w trosce o sprawy mieszkańców powiatu bialskiego.

 

Scroll to Top