„Znani i nieznani z Podlasia – biografie naszych babć i dziadków”

Zapraszamy mieszkańców Białej Podlaskiej oraz wszystkich miejscowości z terenu powiatu bialskiego, młodzież i dorosłych, do udziału w II edycji konkursu regionalnego „Znani i nieznani z Podlasia – biografie naszych babć i dziadków”. Patronat nad konkursem objęli: Starosta Bialski Mariusz Filipiuk i Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk.

Udział w konkursie jest doskonałą okazją do rozwijania wiedzy o życiu mieszkańców naszego miasta i powiatu. Główną ideą konkursu jest zebranie biografii znanych i nieznanych mieszkańców naszych miast i wsi oraz zarażenie młodych pasją dokumentowania historii, przede wszystkim dziejów lokalnych. Zachęcamy do przeprowadzania wywiadów, wysłuchania wspomnień świadków, przejrzenia zdjęć i pamiątek zachowanych w rodzinnych i publicznych archiwach…

Konkurs trwa od 1 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.
Więcej informacji na stronie biblioteki: www.mbp.org.pl.

Regulamin Załącznik do regulaminu Formularz zgłoszeniowy, oświadczenia

Scroll to Top