Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z 7 szkół Powiatu Bialskiego niezbędnych do realizacji projektu…

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.3421- JZ-2/11  Biała Podlaska dnia 17.02.2011

Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z 7 szkół Powiatu Bialskiego niezbędnych do realizacji projektu : Pozalekcyjna Akademia Kompetencji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść ogłoszenia.

Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 22.02.2011

Wyjaśnienie NR 1
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść wyjaśnienia.


 Biała Podlaska dnia 21.03.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top