Aktualności.

kategoria

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert.

“Ogłoszenie Starosty Bialskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bialskiego w 2021 roku.” Odnośnik do ogłoszenia

Komunikat: Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na mocy uchwały Nr 309/ 2017 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadań publicznych oraz na podstawie art. 19a ust. …

Czytaj dalej…

Konsultacje społeczne projektu “Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016”.

Z A W I A D O M I E N I E Rozpoczynamy konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016” Trwają prace nad projektem programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok …

Konsultacje społeczne projektu “Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016”. Czytaj dalej…

Bezpłatne szkolenie “Środki od sponsorów oraz pozasponsorskie źródła pozyskiwania funduszy”

    Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie „Środki od sponsorów oraz pozasponsorskie źródła pozyskiwania funduszy” W szkoleniu mogą uczestniczyć: – członkowie, wolontariusze oraz pracownicy organizacji pozarządowych z terenu woj. lubelskiego tj. stowarzyszeń, fundacji, OSP, Klubów Sportowych i innych ngo  

Powiatowy Dzień Strażaka

6 maja 2012 r. odbyły się Powiatowe Uroczystości Dnia Strażaka i XIII Pielgrzymka Strażaków Powiatu Bialskiego do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia w Kodniu. Uroczystości połączone były z jubileuszem 90-lecia działalności OSP Kodeń. Na uroczystość przybyło około 400 strażaków oraz 38 pocztów sztandarowych z jednostek OSP i ogniw gminnych Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej.  

Konkurs “Czysta Ziemia” rozstrzygnięty

23 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej LUW w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste podsumowanie IV edycji konkursu „Czysta Ziemia”.    

Konkurs “Przyjazna Wieś” rozstrzygnięty

14 listopada 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca konkurs „Przyjazna Wieś”- na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych – etap regionalny.  

Skip to content