Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i Oddziałów Zamiejscowych w Międzyrzecu Podlaskim i w Terespolu.

 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ 
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.15.2013.MM  Biała Podlaska dnia  12.11.2013

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i Oddziałów Zamiejscowych w Międzyrzecu Podlaskim i w Terespolu.

 

 

 

 

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 14.11.2013

Zmiana nr 1 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zmiany 


 Biała Podlaska dnia 14.11.2013

Wyjaśnienia nr 1 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień 


 Biała Podlaska dnia 19.11.2013

Wyjaśnienia nr 2  
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień 


  Biała Podlaska dnia  6.12.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia 


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

 

 

Skip to content