Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim

 

 

 

 

Kiedy wszyscy już myślą o Bożym Narodzeniu, w szkołach powiatu bialskiego końcówka roku jest bardzo intensywna. Nie tylko ze względu na zakończenie I semestru nauki. W trzech szkołach zawodowych realizowany jest projekt „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”.

Przypomnijmy, że projekt jest skierowany do uczniów oraz nauczycieli trzech szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski. Należą do nich Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim (4 typy szkół). Jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Jego wartość opiewa na kwotę 1 499 648,40 zł, 10%-owy wkład własny powiatu to kwota 149 964,84 zł, natomiast wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej – 85 % i budżetu państwa – 5% wynosi 1 349 683,56 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w 4 szkołach (w trzech Zespołach Szkół Zawodowych) z powiatu bialskiego do 31.12.2018 r., co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

W Zespole Szkół w Janowie Podlaskim zakończył się kurs obsługi kombajnów zbożowych, ale zaczęły zajęcia związane z hodowlą koni. W szkoleniu z imprintingu w dwóch grupach uczestniczy 30 osób, w warsztatach „Konie i my” w dwóch grupach w sumie 20 osób, w kursie lonżowania koni I stopnia również w dwóch grupach – 30 osób, w kursie likwidacji narowów – I i II grupie – 30 osób, w zajęciach z naturalnych metod pracy z koniem w dwóch grupach 30 osób, w zajęciach z masażu sportowego koni I stopnia – 10 osób, natomiast w kursie załadunku w dwóch grupach – 30 osób. Dodatkowo nauczyciel tejże szkoły uczestniczy w kursie uprawniającym do prowadzenia kursów prawa jazdy kat. T. Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoły, a przede wszystkim prowadzenia w niej dalszych kursów, które będą realizowane w 2018 r., doposażono także pracownię przepisów ruchu drogowego.

W Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim zakończyły się szkolenia z wykończenia wnętrz – kładzenie tynków szlachetnych i wypraw szlachetnych, a także stawiania ścian (sucha zabudowa) – kładzenie płytek, malowanie, tapetowanie. Jednak do końca roku 2017, nawet podczas przerwy świątecznej uczniowie, jak i nauczyciele tejże szkoły będą uczestniczyć w zajęciach w ramach projektu. Nauczyciele już od października poszerzają swoją wiedzę na studiach podyplomowych: Automatyka oraz Mechatronika w Kształceniu Zawodowym na Politechnice Warszawskiej. Natomiast 10 uczniów uczestniczy w szkoleniu – badanie włosa, a 10 kolejnych w szkoleniu SEP do 1 kV.  Już na dniach ma się zacząć także szkolenie dla nauczycieli z programu AutoCAD. W planach jest jeszcze kurs spawacza MIG. W ramach projektu w obecnym okresie rozliczeniowym doposażono pracownię mechaniczną, komputerową, kosztorysowania, a także ślusarską.

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim kontynuowane są zajęcia z kas fiskalnych (w dwóch grupach uczestniczy 10 osób), w dwóch grupach z języka angielskiego zawodowego (w sumie 20 osób), księgowości (10 osób), grafiki komputerowej (10 osób) oraz praktycznych zastosowań w transporcie i logistyce (10 osób). Będzie też realizowany kurs operatora wózków widłowych. Do tego 10 uczących w tej szkole przedmiotów zawodowych uczestniczy w zajęciach język angielski w nauczaniu przedmiotów zawodowych dla nauczycieli. Również i w tej szkole doposażono w ramach projektu pracownię informatyczną.

Uczestnicy ze wszystkich szkół w projekcie otrzymali w jego ramach także pomoce dydaktyczne.

Mimo, że zajęcia prowadzone są w wolnym czasie tak i uczniów, jak i nauczycieli to rezultaty są warte zachodu. Uczniowie zdobywają lub uzupełniają dodatkową wiedzę oraz umiejętności zawodowe, a także mają możliwość nabycia nowych uprawnień, niezbędnych w podjęciu przyszłej pracy. Korzystanie ze sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz nowych pracowni z pewnością przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów i posłuży w efektywności kształcenia zawodu w danej szkole. A to wszystko dzięki wsparciu ze środków unijnych.

Szkolenie SEP do 1 kV w Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim

 

Szkolenie: Badanie włosa w Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim

 

Zajęcia dodatkowe: Język angielski zawodowy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim

 

Zajęcia dodatkowe: Grafika komputerowa w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim

 

 

Zajęcia dodatkowe: Obsługa kas fiskalnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim

 

Zajęcia dodatkowe: Praktyczne zastosowania w transporcie i logistyce w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim

 

Kurs: Język angielski w nauczaniu przedmiotów zawodowych dla nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim

Scroll to Top